Användarvänligt, anpassningsbart, effektivt. Optimized Operation

Optimized Operations® är ett system för optimering och planering av underhålls- och serviceverksamhet som möjliggör en effektivisering
med upp till 30 % av kostnaden. Genom att använda vårt system kan kunden lätt och smidigt automatisk schemalägga och optimera
uppdrag och personal. Det är även möjligt att vid förändrade förutsättningar automatisk omplanera efter de nya villkoren. Via det
intuitiva gränssnittet kan kunden mata in ny indata, ändra målfunktionen, införa nya villkor och ändra i redan befintliga villkor.
Resultatet redovisas på skärmen illustrativt och i form av rapporter. Allt eftersom våra kunder är intresserade av att ta fram
en bra och effektiv lösning inom kort tid har vi satsat på algoritmer som tillhör klassen meta-heuristiker inom optimeringsläran.
Den korta exekveringstiden medför ökning av interaktivitet mellan användaren och systemet.

Har du frågor om Optimized Operations och om det går att använda till just er?
Kontakta oss på 011-16 68 53 eller skicka ett mail till info@optiplan.se

Anläggningsunderhåll: Given indata på maskiner, tekniker och arbetsordern,
används det utvecklade systemet för att schemalägga maskinerna, teknikerna och arbetsordern.
Den totala kostnaden som inkluderar teknikerkostnad, stoppkostnad för maskinerna
och orderkostnaden kommer att minimeras medan lagda villkoren respekteras.
Exempel på villkor är tidsfönster lagda på maskiner, tekniker och arbetsorder.
Efter optimering får användaren av systemet en utförlig rapport om kostnadsfördelningen.
Optimeringsalgoritmen är baserad på Simulated Annealing.

Snöröjning: Given indata på det geografiska driftområdet och fordonsparken returnerar
optimeringsalgoritmen en lösning i vilken minimal antal fordon är använd samtidigt
som driftregler på alla vägavsnitt är satisfierade. Exempel på driftregel kan vara
tidsfönster för röjning av varje vägavsnitt inom driftområdet. Optimeringsalgoritmen är
baserad på Simulated Annealing och Tabu Search.

Ruttoptimering inom kollektivtrafik: Given indata på turerna och fordonsparken blir målet att med
hjälp av optimering ta fram det optimala schemat för turerna. D.v.s., generera ett schema med
minimalt antal omlopp. Då varje omlopp är associerad till exakt en buss blir detta ekvivalent med
att ta fram ett schema med minimalt antal fordon. Lösningen ska samtidigt respektera alla
villkoren lagda av tidtabellen och synkronisering med andra transportmedel, exempelvis tåget.
Optimeringsalgoritmen är baserad på GRASP kombinerad med Simulated Annealing.