Optiplan ett modernt företag

Optiplan är ett företag med rötter inom akademiska världen. Företaget jobbar med att utveckla optimeringsbaserade lösningsmetoder inom framför allt logistik och schemaläggning. I samarbete med kunden får vi en bra bild och beskrivning av problemet i verklighet.

Optiplan erbjuder Sveriges modernaste verksamhetssystem och konsulttjänster för effektiv hantering av skolskjuts och skolval. Med vår kompetens och vårt engagemang levererar vi kvalitativa tjänster och produkter till våra kunder. Vi tillhandahåller två verksamhetssystem:

  • Optiplan Elevresor™ stödjer en kontrollerad, säker, likställd och resurseffektiv hantering av skolskjutsverksamheten.

  • Optiplan Skolval™ stödjer en enkel, rättssäker och spårbar hantering av elevers skolplacering.

Vi tar ansvar gentemot våra kunder, medarbetare och samhället i stort. För att uppnå detta är trafiksäker och kostnadseffektiv skolskjuts, kompetenta medarbetare och hållbara arbetsprocesser avgörande faktorer. Det är viktigt för oss att vi tar ansvar för den kvalitet vi levererar och den miljö vi verkar i.

När vi utvecklade Optiplan Elevresor™ bestämde vi oss för att systemet skulle effektivisera kommunens interna skolskjutsadministration men också stödja skolskjutsens samtliga intressenter; administratörer, politiker, föräldrar, elever, skolpersonal och skolskjutsentreprenörer - det har uppskattats av våra kunder!

Vi är idag belägna i centrala Norrköping och har mindre än 10 anställda; vår ambition är dock att ha en rikstäckande kundbas och växa som organisation.

Vår affärsidé

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized OperationsTM, e-tjänsten Optiplan ElevresorTM samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.

Optiplan - ett modernt företag

Hållbarhetspolicy

Optiplan - ett modernt företag