Optiplan Skolval

Optiplan Skolval säkerställer och beräknar bäst rätt till skola på ett objektivt, rättssäkert och icke-diskriminerande tillvägagångssätt enligt den relativa närhetsprincipen.

Skolplacering är ett stort kombinatoriskt problem som med fördel automatiseras med hjälp av matematiska algoritmer. Optiplan erbjuder e-tjänsten Optiplan Skolval som tillhandahåller automatisk placering av elever vid skola baserat på:

  • Önskemål om placering vid skola, d.v.s. elevens 1:a, 2:a och 3:e handsval
  • Bedömning av bäst rätt till plats på skola grundat på det relativa närhetsvärdet
  • Antalet tillgängliga platser i skolorna
Utöver detta finns funktion för att väga in exempelvis syskonförtur. Optiplan Skolval har funktionalitet för både obligatoriska skolval och valfria skolval och består av ett antal moduler som möjliggör för kommunen att anpassa e-tjänsten efter sina behov och förutsättningar. Om målet är en digitaliserad, automatiserad, resurseffektiv och rättssäker skolvalsprocess rekommenderas nedanstående konfiguration:
  • Modul Vårdnadshavare
  • Modul Rangordning
  • Modul Automatisk placering
Det är också enkelt att simulera skolvalsresultat utifrån olika scenarion, t.ex. olika antal tillgängliga platser på skolorna.

-->