Optiplan erbjuder kapacitetsoptimering i två faser; simulering och optimering.

Simulering

I en simulering undersöker vi olika scenarion och vilka resultat som är möjliga om vi förändrar förutsättningarna för skolskjutsen genom att justera styrande parametrar som t.ex. avstånd från bostad till skola eller från bostad till uppsamlingsplats, väntetid, restid eller start och sluttider för olika skolor. I simuleringen preciserar och verifierar vi besparingspotentialen. Simuleringsrapporten genererar mycket kvalificerade beslutsunderlag för de styrande parametrar som ska gälla för kommunens skolskjutsverksamhet och kostnaden för dessa.

Simuleringen används för att precisera och fastställa servicenivån för:

  • Väntetider
  • Restider
  • Skolans ramtider
  • Gångavstånd till uppsamlingsplatser

Kapacitetsoptimering

I en kapacitetsoptimering används de, av kommunen valda, styrande parametrarna för att ta fram den mest kostnadseffektiva skolskjutsplaneringen baserat på avancerade matematiska algoritmer. Optiplan skapar en skolskjutsmodell omfattande elever, bostadsadresser, trafiksäkra vägar, hållplatser, skolor, skolornas start- och sluttider m.m. som kapacitetsoptimeringen använder som indata. Resultatet av optimeringen är en komplett fordonskapacitetsoptimerad skolskjutsplanering implementerad i e-tjänsten Optiplan Elevresor innehållande fordon, rutter, tidtabeller och elever. Den optimerade skolskjutsplaneringen kan användas som underlag för upphandling av fordonskapacitet. Kapacitetsoptimerade underlag upphandlade i en normal konkurrenssituation generar vanligtvis en besparing på 20-30%.

-->