Optiplan Elevresor

Optiplan Elevresor™ är marknadens mest heltäckande verksamhetssystem för skolskjuts

Med Optiplan Elevresor™ erbjuder vi framtidens system för styrning och kontroll av kommunens skolskjutsverksamhet. Ni som väljer Optiplan Elevresor™ får ett modernt verksamhetssystem för handläggning, planering och administration som stödjer GDPR-regleringen fullt ut

Verksamhetssystemet har utvecklats i nära samarbete med våra kunder under många års tid för att få ökad intern effektivitet och minskad administration samtidigt som servicen till allmänheten blir bättre. Verksamhetssystemet levereras som en e-tjänst och kräver ingen installation hos kund. Det innebär att vi mycket snabbt och kostnadseffektivt kan implementera systemet hos er.

Optiplan Elevresor™ är en helhetslösning som innehåller alla de funktioner som behövs för att sköta den dagliga skolskjutsverksamheten. Vi vet dock att våra kunder har olika förutsättningar och har därför delat upp systemet i olika moduler som sätts ihop för att matcha varje kunds individuella behov. Systemet är utformad för att stödja flera olika användarroller samt integrera med elevregister och andra IT-lösningar.

I Optiplan Elevresor är det enkelt och snabbt att handlägga elever, planera deras skolskjuts och administrera förändrade förutsättningar. Utöver att systemet stödjer alla de aktiviteter som ingår i planeringsprocessen för skolskjutsverksamheten finns funktionalitet för bland annat:

 • Att ta emot e-ansökningar om skolskjuts rakt in i systemet. Ansökningsformulärets innehåll och utseende anpassas dessutom till varje enskild kommun
 • Att automatiskt pröva rätten till skolskjuts samt skapa skolskjutsbeslut
 • Att dela information mellan olika intressenter på ett säkert sätt som stödjer GDPR
 • Att visualisera skolskjutsen i illustrativa kartvyer
 • Att möjliggöra för vårdnadshavaren att enkelt förhandspröva rätten till skolskjuts på kommunens webbplats
 • Att publicera skolskjutskartor med rutter och tidtabeller på kommunens webbplats
 • Att utvärdera den service som skolskjutsen erbjuder i form av information om restid, väntetid och avstånd från hem till hållplats
 • Att beräkna och sammanställa kostnader för skolskjutsen
 • Att skapa och justera rutter för buss och taxi
 • Att utforma skolskjutsbrev med väsentlig information till eleverna
 • Att framställa underlag i form av rutter i karta med väsentlig information till entreprenörer/chaufförer
-->